Användarvillkor

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats, godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användningen, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr Cycology Kläder relation med dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte håller med någon del av dessa villkor, ska du inte använda vår webbplats.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande villkor för användning:

    
Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.
    
Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel till den utsträckning som lagen tillåter.
    
Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
    
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Kopiering förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som utgör en del av dessa villkor.
    
Alla varumärken återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till operatören, är erkända på webbplatsen.
    
Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till en talan om skadestånd och / eller vara ett brott.
    
Från tid till annan, kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet att lämna ytterligare information. De behöver inte betyda att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).